AMAGER FÆLLED KØBENHAVN I 2017

Det er et hovedtema i projektet at skabe særlige steder og unikke identiteter i overgangen mellem by og natur – og dermed udvikle en bydel, der tydeligt signalerer at den ligger på Fælleden og dermed inddrager alle dens naturelementer i alle byens rum. Projektet skal indpasse ufriseret natur og samtidig skabe et bykvarter, der skaber

 

byliv og byrum på en helhedstænkt og sanselig måde. ’Naturen’ spiller i projektet en ny rolle i samspillet med ’storbyen’, vi udvikler en tydelig og fysisk aflæselig grøn og blå storbykultur, og dermed forhåbentlig et bykvarter, som også bevarer den værdifulde bynære natur for fremtiden.

 

Bygherre / By & Havn Totalrådgiver / Tegnestuen Vandkunsten Status / 1. præmie i indbudt konkurrence 2016 Marianne Levinsen Landskab ydelser / idé og designansvarlig, udarbejdelse af lokalplan

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab