AMERIKA PLADS KØBENHAVN I 2016

I helhedsplanarbejdet er fire nedenstående indsatsområder identificeret og prioriteret ligeligt med henblik på at indfri intentionerne med udviklingen af Amerika Plads. Samtidig er det intentionen at imødekomme de daglige brugeres heterogene behov og ønsker til pladsen: Trafik- og færdselsregulering, herunder begrænsning af trafik på pladsen. Parkeringsforhold, herunder organisering af bil- og cykelparkering på pladsen. Støj- og CO2 reduktion. Reducering af støjgener og CO2-udledning på pladsen som følge af nærheden til banen og Kalkbrænderihavnsgade. Beplantning og byinventar, herunder etablering af beplantning og rekreative arealer og byinventar på pladsen.

 

 

 

 

 

 

Bygherre Grundejerforeningen Amerika Plads v/Christian Gyldholm Møller Anlægsgartner Anders Matthiessen Areal ca. 2000 m² Opførelsesår Etape 1 2014 (etape 2 pågår)

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab

 

 

AMERIKA PLADS KØBENHAVN I 2016
Bygherre Grundejerforeningen Amerika Plads v/Christian Gyldholm Møller Anlægsgartner Anders Matthiessen Areal ca. 2000 m² Opførelsesår Etape 1 2014 (etape 2 pågår)
AMERIKA PLADS KØBENHAVN I 2016
Bygherre Grundejerforeningen Amerika Plads v/Christian Gyldholm Møller Anlægsgartner Anders Matthiessen Areal ca. 2000 m² Opførelsesår Etape 1 2014 (etape 2 pågår)