BALLERUP BOULEVARD

 

SKOVLUNDE  I  2017

Som optakt til byomdannelse i Skovlunde er Ballerup Boulevard blevet omlagt. Fra at være et gennemskærende trafikrum til et byrum med sammenhængskraft på tværs og en stærk grøn identitet. Cykelstier og brede fortove prioriteres til fordel for den stærke trafikkorridor, der før har været domineret af biltrafik. Mennesker, busser og byliv slippes fri og Boulevarden får et mere nedskaleret miljø, der tiltrækker flere mennesker og automatisk vil medføre lavere hastigheder. Vejrummet indsnævres fra 4 spor til 2 spor, der anlægges cykelsti i begge sider af Boulevarden og et bredt fortovsareal i sammenhæng med grusbelagte zoner skaber mulighed for et øget byliv tilpasset de kommende udbygninger og sammenhængen på tværs af Boulevarden. Beplantningsstrategiens intention er at støtte og kvalificere såvel eksisterende som kommende byrum, således at beplantningen indgår i planlægningen som et bevidst rumligt og arkitektonisk greb i sammenhæng med nye tiltag på bybygningsniveau.

 

 

 

Bygherre         Ballerup Kommune og Forsyningen Ballerup         Anlægssum         18.000.000 kr         Honorarsum         723.000 kr

Marianne Levinsen Landskab ydelser         idé og designansvarlig, landskabsarkitektrådgivning, projektering, tilsyn

Status         udført 2018      

 

 

 

 

 

 

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab