Foto Torben Eskerod

BALLERUP BOULEVARD

 

SKOVLUNDE  I  2017

Ballerup Boulevard er ændret fra at være et gennemskærende trafikkorridor der før var domineret af biltrafik med høje hastigheder, til et byrum med sammenhængskraft på tværs og en stærk grøn identitet.

Vejrummet er indsnævret fra firesporet vej til grøn Boulevard, De arealer der før var vejbaner er nu omdannet til et grønt parkstrøg. Grønne LAR- anlæg, grusbelagte zoner med lunde af træer og en mangfoldighed af stauder skaber opholdssteder langs fortov og cykelsti. Indsnævringen af Ballerup Boulevard er et byplanmæssigt ”åbningstræk” der igangsætter byudviklingen omkring sig og samtidig giver Boulevarden en ny identitet i form af et nyt grønt fællesrum. Mængden af træer vil på sigt give Boulevarden sin helt egen karakter som et frodigt byrum og dermed kunne matche størrelsesforholdet på den by, der skal vokse frem langs boulevarden.

 

 

 

Bygherre / Ballerup Kommune og Forsyniningen Ballerup Anlægssum / 18.000.000 kr Marianne Levinsen Landskab ydelser / idé og designansvarlig, landskabsarkitektrådgivning, projektering, tilsyn Status / udført 2018

Foto Torben Eskerod

Foto Torben Eskerod

Foto Torben Eskerod

Foto Torben Eskerod

Foto Torben Eskerod

Foto Torben Eskerod

Foto Torben Eskerod

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab

 

 

Bygherre / Ballerup Kommune og Forsyniningen Ballerup Anlægssum / 18.000.000 kr Marianne Levinsen Landskab ydelser / idé og designansvarlig, landskabsarkitektrådgivning, projektering, tilsyn Status / udført 2018
Bygherre / Ballerup Kommune og Forsyniningen Ballerup Anlægssum / 18.000.000 kr Marianne Levinsen Landskab ydelser / idé og designansvarlig, landskabsarkitektrådgivning, projektering, tilsyn Status / udført 2018