BISPEBJERG HELENDE HAVER København I 2018

Haveanlægget på Bispebjerg Hospital er stærkt i sit formsprog, og grundideen er så velbevaret, at det vil være muligt at fastholde og tydeliggøre landskabsgartner Glæsels oprindelige idé, og samtidig tilpasse og videreudvikle hele anlægget i relation til nutidige funktioner og behov under den oprindelige grundpræmis: helbredende arkitektur. Anlæggets hovedstruktur taler for sig selv. Et klart og tydeligt formsprog, og hvor en del af haverummene er dejlige steder, steder med ånd og sjæl, velegnede til oplevelser, kontemplation og ophold, så har andre et grundlæggende potentiale for at blive det.

 

Hovedaksen genskabes som primær færdselsvej for besøgende til fods. Hovedaksen vil fungere som en rygrad i anlægget, som gæster altid kan finde tilbage til. Der kan skabes mange ruter og mulige destinationer fra hovedaksen, både til bygninger, til haverum og attraktioner, og hovedaksens helt grundlæggende betydning i det regulære anlæg bliver understreget.

 

Med afsæt i havens fredningsværdier er haveoplevelsen forstærket. Et slynget stiforløb skaber nye ruter og lommer i haven, og der etableres magnolier, bede med stauder egnet til buketter og blomstrende busketter. I forhaven kan stå løse borde og stole, og der etableres en pavillon, som også kan bruges på regnfulde dage. Senge kan køres ud, og skærme i lette trækonstruktioner skaber de private rum, som patient eller besøgende har brug for. Hækken åbnes under cedertræet for at skabe adgang til havens vestligste del. Der anvendes tegl og grus på stier, så befæstelsen gøres tilgængelig for sengetransport. I haverummet mod øst etableres en bænk og et langsgående staudebed. Haverummet øst for bygningen reserveres til personalehave med en pergola, hvor trapper og mure gør det vanskeligt at skabe en smuk og tilgængelig løsning.

 

Bygherre A.P Møller Funden Konsulent Liv Oustrup Indbudt konkurrence, 2017

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab

 

 

BISPEBJERG HELENDE HAVER København I 2018 Bygherre A.P Møller Funden Konsulent Liv Oustrup Indbudt konkurrence, 2017
BISPEBJERG HELENDE HAVER København I 2018 Bygherre A.P Møller Funden Konsulent Liv Oustrup Indbudt konkurrence, 2017