HERSTEDLUND BOFÆLLESSKAB HERSTEDLUND I 2007

Det er forslagets intention at skabe et frodigt haverum med en nuanceret stoflighed, som kan danne ramme for både privatliv og fællesliv. Planen for uderummene til “bofællesskabstanken” er formet ud fra ønsket om at skabe et haverum hvor der er mulighed for intimitet og fællesskab på samme tid. Projektet forsøger at graduere grænsen mellem det private og det fælles uden at planen bliver skematisk, ved at tegne et haverum, hvor de åbne fællesområder og mere intime havearealer fletter sig med hinanden og skaber et levende sted med mange brugsmuligheder på samme tid.

 

Haveplanens hovedelementer består i : et åbent sammenhængende græsklædt haverum med mindre træer - fortrinsvis frugttræer.

Fællesterrasser med mulighed for fællesspisning i mindre enheder, dyrkning af urter og blomster og plads til småbørns leg. Fællesterrasserne afgrænses mod haverummet af plantegninger med høje prydgræsser, som danner afgrænsning til det store fællesareal. Græsserne er et-årige og ændrer haverummets karakter væsentligt i løbet af årstiden.

Små private terrasser i umiddelbar sammenhæng til boligerne.

 

Bygherre         Andelsforeningen Lange Eng         Arkitekt / Totalrådgiver          Dorte Mandrup Arkitekter A/S

Sagsarkitekt for landskab          Mette Lund Traberg          Udført         2007

 

 

 

 

 

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab

 

 

HERSTEDLUND BOFÆLLESSKAB HERSTEDLUND I 2007
HERSTEDLUND BOFÆLLESSKAB HERSTEDLUND I 2007