BRØNSHØJ SKOLE

 

BRØNSHØJ  I  2013

Udarbejdelse af udeareler i forbindelse med renovering og udbygning af Brønshøj Skole. Samarbejde med Vandkunsten A/S og COBE A/S.

 

Ideen med skolens udeområder er at skabe variationer af rum til leg og læring, til udfordring af fantasien – til dagligt og alsidigt brug, i et langsigtet og levende perspektiv. Udearealerne skal kunne holde til et generelt hårdt slid og dette imødekommes i planerne med varierede rum, med robuste materialer og beplantningsprincipper, solide legeredskaber mv. Udearealerne indrettes således at de giver udfordringer til børnene i forhold til fantasi og fysisk bevægelse, til spontan leg og sportslige aktiviteter i fritiden og i skoledagens pauser – og som en elementær del af læringsprocesser, hvor fysisk aktivitet er en vigtig del af den almene undervisning.

Forsænkede terrassehaver med faste robuste belægninger skaber, direkte overgange mellem ude og inde for de mindste klasser. Terrassehaverne befæstes med asfalt og afrundede kanter af beton der ender i runde plantebede. Små miljøer på forskudte terrasseplaner, på trin og i nicher i nær tilknytning til undervisningsrummene, skaber trygge og brugbare rammer for de små – med direkte adgang til boldarealer og ”de stores” verden.

 

 

 

 

 

 

Bygherre          KEJD og Københavns Kommune         Kontaktperson          Bjarne Silberbauer, BUF          Entrepriseform          Totalentreprise

Areal           ca. 7000 m2           Anlægssum           12.000.000 kr.         Status          Under udførsel 2017          1. præmie i tilbud 2013           

 

 

 

 

 

 

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab