CaCo3 UDSTILLING KØBENHAVN I 1999

Calciumcarbonat, CaCo3 eller slet og ret kalk er det allestedsnærværende stof i udstillingen CaCo3. Det kunne pege på en udstilling i andet regi end Dansk Arkitektur Center, men det er ikke desto mindre en poetisk anskuelsesundervisning i de geologiske dimensioner, der til daglig omgiver os og udgør en integreret del af menneskets fysiske grundkår

 

Anette Dyring Naalund og Marianne Levinsen komposition er en helhed, hvor kalk optræder som både ramme og indhold. Ligesom på udstillingen er kalk et uomgængeligt materiale, som ikke blot er at finde under os men også omkring os og i os. Og ligesom på udstillingen antager det forskellige former, substanser og egenskaber. Således er det grundlaget for den overflade, de gader og flader, vi betræder hver dag, et stof der er dannet for flere en 50 millioner år siden og dermed i alle betydninger fundamentet for det landskabsbilleder, vi kender i dag.

 

Fascinationen af det simpleste og mest naturgivne omsat til et sansebillede. En formel der er kommet op til overfladen for at indgå i vores individuelle kredsløb

 

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab

 

 

CaCo3 UDSTILLING KØBENHAVN I 1999
CaCo3 UDSTILLING KØBENHAVN I 1999