Foto : Torben Petersen

CBS CAMPUSPLAN KØBENHAVN I 2011

Landskabsarkitektarbejdet omfatter design af udearealer i tilknytning til ny bygning samt design og udarbejdelse af campusområdet, herunder teknisk rådgivning og bistand. Campusområdet fremstår som et åbent græsklædt areal med store lunde af rødeg som formidler skalaen til de store bygningsvolumener. En 8 m bred promenade forbinder metropladsen ved Nordre Fasanvej med Handelshøjskolens forplads. Promenaden tegner et bymæssigt træk gennem campus og anvendes til bevægelse gennem området og ophold ved særlige steder. Promenaden består af et stort udstøbt betonbånd med udstøbte huller til træer og høje græsser. Mellem Howitzvej og Kilen ligger en terrasseret plads med brede betontrin i en lys OB belægning. På pladsen trækker lange lavendelbede duft og blomsterflor med sig.

 

 

 

 

 

Bygherre CBS, Copenhagen business School Arkitekt Lundgaard / Tranberg A/S Areal 34.020 m2 Anlægssum 27.000.000 kr Udført 1. fase 2006 / 2011 - 2. fase 2011- Indbudt konkurrence 2002, 1. præmie

Foto : Torben Petersen

Foto : Torben Petersen

Foto : Torben Petersen

Foto : Torben Petersen

Foto : Torben Petersen

Foto : Torben Petersen

Foto : Torben Petersen

Foto : Torben Petersen

Foto : Torben Petersen

Foto : Torben Petersen

Foto : Torben Petersen

Foto : Torben Petersen

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab

 

 

CBS CAMPUSPLAN KØBENHAVN I 2011
Bygherre CBS, Copenhagen business School Arkitekt Lundgaard / Tranberg A/S Areal 34.020 m2 Anlægssum 27.000.000 kr Udført 1. fase 2006 / 2011 - 2. fase 2011- Indbudt konkurrence 2002, 1. præmie
CBS CAMPUSPLAN KØBENHAVN I 2011
Bygherre CBS, Copenhagen business School Arkitekt Lundgaard / Tranberg A/S Areal 34.020 m2 Anlægssum 27.000.000 kr Udført 1. fase 2006 / 2011 - 2. fase 2011- Indbudt konkurrence 2002, 1. præmie