JÆGERSBORG ALLÉ

 

JÆGERSBORG  I  2011

Renovering og fornyelse af udearelaer omkring Alléhusene (Arne Jacobsen).Alléhusene fra 1949-1953 er en åben blokbebyggelse der mod syd vest fremtræder på et græstæppe med fritstående træer og med befæstede ankomstarealer med parkering mod nordøst. Det strenge præcise bygningsarkitektoniske udtryk er i Arne Jacobsens anlæg ofte sammensat med en mere fri og livsnær havearkitektonisk udformning, hvor plantevækster forbinder og formidler bygningen med kroppens skala. Udearealernes udformning i forhold til bebyggelsen og hele designet af faciliteterne er enkle og åbne – en slags ”low key” attitude med klare grænser, lys, luft og rum i fokus. Træerne optræder i deres naturlige form, som hegn i kanter, som grupper af samme planteart, plantet forholdvis tæt og som indramninger i forhold til parkeringsarealer. Beplantningen er brugt som klargørende elementer i forhold til bygningskroppene, adgangsveje og parkering. Udover beplantningens klare funktion som opdelende og afgrænsende elementer, har beplantningen også den klare funktion at forbinde bygningens og kroppens skala, at  ”ordne”  fladen og støtte bygningerne så man ser og oplever dem og deres facader i et rum.      

 

 

 

 

 

Bygherre          Arkitekternes Pensionskasse         Reference person        Knirke Baslev

Arkitekt           Arne Jacobsen           Areal           5100 m2          Anlægssum          2.316.000 kr          Udført 2011                    

 

 

 

 

 

 

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab