KB HALLEN

 

KØBENHAVN  I  2018

Marianne Levinsen Landskab har været ansvarlig for design og projektering af forpladsen til KB-Hallen. Forpladsen er et åbent og byrum som etablerer en dynamisk sammenhæng mellem KB-hallen og Peter Bangsvej. Byrummet er en inviterende gestus, som åbner sig for byen.

 

Pladsen fungerer til hverdag som en plads til ophold. Ved store koncerter og events fungerer pladsen som et ankomst- og pauserum. Pladsens geometri løser en række trafikale, praktiske hensyn og tilfører samtidig sin egen signifikans med konvekse og konkave linjer, der går i dialog med bygningens stor bue form forstærket af lysskulpturen af kunstneren Vierra Collero.

 

Belægningen af tegl er anlagt som to forskudte præcise elliptiske former, der samler pladsens energi og tilbyder ophold, leg og optræden på de store insitustøbte elementer. Pladsen er udført med tilgængelighed for alle og etablerer et grønt byrum der strækker sig helt ud til de afgrænsende boligblokkes facader.

 

 

 

 

 

 

 

Bygherre / KB-hallen   Totalrådgiver / Marianne Levinsen Landskab

Marianne Levinsen Landskab ydelser / idé og designansvarlig for byrum, landskabsarkitektrådgivning.       Areal / 3800 m2      Status / udført december 2018

 

 

 

 

 

 

 

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab