KULBANEKVARTERET VALBY I 2017
Marianne Levinsen Landskab ydelser: idé, designansvarlig Det er vores vision at udvikle en mere tydelig bymæssig ramme omkring et nyt dynamisk, frodigt og veldefineret parkrum, - en park der bevæger sig gennem bydelen med oplevelsesrige, langsgående stiforbindelser der forbinder området med de omkringliggende bydele og samtidig giver nye muligheder for at komme på tværs i bydelen. Langs stokbebyggelsernes kanter implementeres en række fortætningsindsatser, der strikker sig ind i den forskelligartede eksisterende kontekst, så der skabes opfattelige rum med en mere tydeligt defineret relation mellem offentligt og privat. . Bygherre Københavns Kommune Arkitekt Vandkunsten Areal 62.000 m2 1. Præmie i konkurrence 2017

Med områdets eksisterende opløste bebyggelsesstrukturer in mente, synes det relevant at introducere et kendt karrémotiv, hvor der er klare grænser mellem det offentlige og private rum. Vi har derfor arbejdet med ’karrébyen’ som overordnet inspiration – i mange varianter alt efter den helt lokale kontekst – med ambitionen om at skabe tydeligere rumlige hierarkier og samtidig omdanne udefinerede mellemrum, mellemzoner og hundelufter græsplæner til attraktive byrum og mødesteder. Det har tillige været essentielt – som der også lægges op til i programmet – at ny fortætning er med til at understøtte bevægelsen ind i parken, i såvel den østlige som den vestlige ende.

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab

 

 

KULBANEKVARTERET VALBY I 2017
Marianne Levinsen Landskab ydelser: idé, designansvarlig Det er vores vision at udvikle en mere tydelig bymæssig ramme omkring et nyt dynamisk, frodigt og veldefineret parkrum, - en park der bevæger sig gennem bydelen med oplevelsesrige, langsgående stiforbindelser der forbinder området med de omkringliggende bydele og samtidig giver nye muligheder for at komme på tværs i bydelen. Langs stokbebyggelsernes kanter implementeres en række fortætningsindsatser, der strikker sig ind i den forskelligartede eksisterende kontekst, så der skabes opfattelige rum med en mere tydeligt defineret relation mellem offentligt og privat. . Bygherre Københavns Kommune Arkitekt Vandkunsten Areal 62.000 m2 1. Præmie i konkurrence 2017
KULBANEKVARTERET VALBY I 2017
Marianne Levinsen Landskab ydelser: idé, designansvarlig Det er vores vision at udvikle en mere tydelig bymæssig ramme omkring et nyt dynamisk, frodigt og veldefineret parkrum, - en park der bevæger sig gennem bydelen med oplevelsesrige, langsgående stiforbindelser der forbinder området med de omkringliggende bydele og samtidig giver nye muligheder for at komme på tværs i bydelen. Langs stokbebyggelsernes kanter implementeres en række fortætningsindsatser, der strikker sig ind i den forskelligartede eksisterende kontekst, så der skabes opfattelige rum med en mere tydeligt defineret relation mellem offentligt og privat. . Bygherre Københavns Kommune Arkitekt Vandkunsten Areal 62.000 m2 1. Præmie i konkurrence 2017