Foto Torben Petersen

LINDEVANGSPARKEN

 

FREDERIKSBERG  I  2010

Projektet tager udgangspunkt i den eksisterende park, Lindevangsparken. Nye tiltag er udformet så de rummer skybrudselementer med dobbeltfunktioner, særligt med henblik på børn og unges leg og aktiviteter. Beboere og nærmiljø inviteres ind i parken, og der etableres et læringsmiljø for skoleelever, et eksperimentarium med en vandlegeplads, en ny fælles byhave i "solbærgrøften" med solbærbuske og æbletræer - og en skålformet, åben græsflade med en scene til teaterforestillinger, dans, kampsport, til leg på løbehjul og rulleskøjter. På Sløjfen er et stort reservoir etableret under pladsens gulv og omkring pladsens terræn er udført en 78 meter lang spiralformet vandmur. Fælles for skybrudselementerne er, at de kombinerer klimatilpasningsløsninger med nye aktiviteter og oplevelser i parken - og samtidig indskrives i en overordnet fortælling om vandets vej gennem parken.

 

 

 

 

 

Bygherre         Frederiksberg Forsyning, Frederiksberg Kommune, Vand+       Ingeniør         Niras A/S

              Marianne Levinsen Landskab ydelser           idé og designansvarlig,  landsabs- arkitektrådgivning, projektering, borgerinddragelse

  Anlægssum          33.000.000 kr          Udført          2015             Indbudt konkurrence, 1. præmie

 

 

 

 

 

Foto Torben Petersen

Foto Torben Petersen

Foto Torben Petersen

Foto Torben Petersen

Foto Torben Petersen

Foto Torben Petersen

Foto Torben Petersen

Foto VANDPLUS

Foto VANDPLUS

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab