Præmieringer

Januar 2018/ I samarbejde med Christensen og Co Arkitekter og Moe A/S vinder Marianne Levinsen Landskab Aps projektkonkurrencen om Kultur- og Havnebad i Frederikssund. Oktober 2017/ Marianne Levinsen og teamet Vandkunsten vinder projektkonkurrencen om Kuldbanekvarteret i Valby. Fagspecialisternes feedback: "For Team Vandkunsten er det sammenbindende landskab projektets hovedgreb. Et andet har været at arbejde realistisk med de udfordringer og benspænd der ligger i opgaven. Det er der kommet et smukt og robust forslag ud af som kan danne grobund for et hav af ønsker og muligheder." Oktober 2016 / Marianne Levinsen og teamet Vandkunsten, DEM & Esbensen og Norconsult vinder projektkonkurrencen om Amager Fælled Kvarter. Fra Pressemeddelelse Team Vandkunsten vinder projektkonkurrencen om Amager Fælled kvarter. Bydelen kobler by og natur på en helt ny måde og er udviklet med naturbaserede løsninger. Det tværfaglige team består af: Vandkunsten (arkitektur og planlægning), Marianne Levinsen (landskab), DEM & Esbensen (ingeniører, bæredygtighed) og Norconsult (ingeniører, trafik + vand). I dag er det offentliggjort, at Team Vandkunsten har vundet projektkonkurrencen om byudviklingsplanen for Amager Fælled Kvarter. Med et tværfagligt team, har vi tegnet et by- og boligkvarter der ifølge konkurrenceprogrammet skal ’indpasse ufriseret natur’ og samtidig blive et bykvarter der skaber byliv og byrum på ’en helhedstænkt og sanselig måde’. Ingen tvivl om at opgaven for enhver planlægger har været pirrende – men heller ingen tvivl om at programmet og stedet sammenholdt skaber udfordringer udover det sædvanlige. ”Det er med stor glæde vi har modtaget meddelelsen om at vores forslag til udvikling af Amager Fælled kvarteret har vundet konkurrencen. Bevaring af mest muligt af naturområdet indenfor byggezonen har været hovedfokus for vores tværfaglige team. Målsætningen har været at udvikle en bydel, hvor bygning og natur smelter sammen på en ny og radikal anderledes måde,” udtaler Jan Albrecthsen, arkitekt MAA og partner i Vandkunsten. INNOVATIVE MULIGHEDER MED NATURBASERET TILGANG Som et svar på visionen om at styrke og supplere Ørestads grønne og blå profil har vi valgt at tage afsæt i en tilgang baseret på NBS, Nature-based Solutions. Med sine miljømæssige, sociale og økonomiske styrker er NBS brugbare til at bringe mere, og mere varieret, bynatur ind i Ørestad. Jan Albrechtsen uddyber: ”Vi kalder det naturbaserede løsninger og det er vores ambition at der i området udvikles helt nye former for bynatur og dermed helt unikke bokvaliteter til byens gamle og nye borgere - gerne med stor diversitet og tilbud om forskellige boligformer, herunder billige boliger, mulighed for byggegrupper, bofællesskaber m.m. Han forklarer: ”Vores projekt vil skabe en forbedret bæredygtig urbanisering fordi NBS kan stimulere miljøet, gøre København og Ørestad mere attraktiv og fremme den menneskelige livskvalitet i byen. Ved at bruge de naturbaserede løsninger, vil vi fremme modstandsdygtigheden af Amager Fælled som økosystem, og vi vil fremme systemets evne til at levere vitale økosystemtjenester i det nye kvarter.” FÆLLEDEN ER TIL STEDE OVERALT Bebyggelsen er holdt meget kompakt og tæt, så mest muligt areal friholdes til den fri fælled. Store kiler er uberørt og alle beboere i kvarteret får direkte adgang til herlighederne på fælleden. Fra metrostationen er der også direkte adgang til den store fælled og til den planlagte supercykelsti. Der er bilfri gader i miljøvenlig grusbelægning, mens biler parkeres i P-huse ud til Ørestad Boulevard. De lokale klimaudfordringer er bearbejdet i projektet, der indarbejder tilpasnings- og afhjælpningstiltag således at Amager Fælled Kvarter har svar på fremtidens klimaudfordringer. Vind-gener er bearbejdet ved at variere bygningernes højder og ved knæk i de tætte gader som man kender det fra middelalderbyen. Det er et hovedtema i projektet at skabe særlige steder og unikke identiteter i overgangen mellem by og natur – og dermed en bydel, der tydeligt signalerer at den ligger på Fælleden og dermed inddrager alle dens naturelementer i alle byens rum. ’Naturen’ spiller i projektet en ny rolle i samspillet med ’storbyen’, vi udvikler en tydelig og fysisk aflæselig grøn og blå storbykultur, og dermed forhåbentlig et bykvarter, som også bevarer den værdifulde bynære natur for fremtiden. Al kontakt i forbindelse med konkurrencen foregår med udskriver By og Havn: Carsten Arlund T: 20 75 17 01 eller CA@byoghavn.dk Oktober 2014 / Marianne Levinsen og billedkunstner Anders Krüger vinder konkurrence om mindesplads for ofrene på Utøya i Trondheim. Fra Pressemeddelelse Juryen som har vurdert forslagene til et minnested etter 22.juli i Trondheim, mener prosjektet Terra Incognita – den hvite plassen, er det beste forslaget til et minnested i Tordenskioldsparken. Terra Incognita vil kunne bli et verdig, vakkert og tankevekkende minnested samtidig som det også vil fungere godt som et aktivt byrom, mener juryen. November 2013 / Marianne Levinsen Landskab har vundet opgaven om Fjordkilen, Jyllinge. November 2013 / Marianne Levinsen Landskab har i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten vundet opgave om et bebyggelsesområde i Charlottenhof, Berlin Oktober 2013 / Marianne Levinsen Landskab har vundet opgaven om renovering af Galgebakken, Albertslund. Samarbejde med NOVA5 September 2013 / Marianne Levinsen Landskab har vundet opgaven om Christians Havns Torv, København. August 2013 / Marianne Levinsen blev tildelt Henning Larsens Hæderspris. Fra Pressemeddelelse Om tildelingen til Marianne Levinsen skriver bestyrelsen i motiveringen: ”Marianne Levinsen har siden sin afgang i 1995 og start på egen tegnestue i 2002 arbejdet alsidigt som landskabsarkitekt med byrum og landskab fra stor til lille skala. Det sker altid med menneskelighed og indlevelse. Samtidig sker det også med stor viden og talent. Man kan fremhæve Munkegårdsskolen med de grafiske elementer, CBS Campus på Frederiksberg med den rette linje og Tietgen-kollegiet, der er formet over cirklen. Det er som om, jo enklere og stærkere grebet er, jo mere uimodståeligt synes værkerne nærmest at gennemtrænges af denne magiske poesi. Man føler sig ikke alene. Man oplever landskabsrum og byrum animerede uanset hvor befolkede de er.” 24. Oktober 2012 / Marianne Levinsen blev tildelt Dreyers Fonds Hæderspris. 29. Marts 2012 / Marianne Levinsen blev den tildelt Eckersberg Medaillen. – for indsats af høj kvalitet inden for den fri eller den bundne kunst. Fra Pressemeddelelse Landskabsarkitekten Marianne Levinsen, som i 1995 tog afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København og siden 2002 har drevet egen tegnestue, har i sin produktion arbejdet med landskab og byrum på såvel strategisk niveau og på design og detaljeniveau. Projekter som Tietgenkollegiet, CBS-Campus, Hedegårdenes Skole, Munkegårdsskolen og Jægersborg Allé vidner om et talent og en tilgang til faget, hvor fokus på detaljen parres med uforfærdethed, hvor venlighed og nerve går hånd i hånd. Alt sammen med overskriften INDLEVELSE. Marianne Levinsen er ”tæt” på stedet,”tæt” på funktionen og ”tæt” på brugeren. I hendes projekter findes der altid en oversættelse og fortolkning af programmet, som er stærkt personligt og samtidig en kvalificeret kommentar til projektets vision. Marianne Levinsen arbejder med raffinement i både eksklusive og omkostningstunge materialeløsninger og i byens materialepaletter, der ofte er robuste og økonomiske. Denne leg med det pragmatiske, funktionelle og arkitektoniske kombineret med hendes store viden gør, at Marianne Levinsens projekter altid er særlige, altid vedkommende. De i bogstaveligste forstand udvikler sig over årene. Derfor kan man hele tiden genbesøge det enkelte projekt, og derfor tildeles Marianne Levinsen Eckersberg Medaillen.
Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K ml@mariannelevinsen.dk T (+45) 33 32 16 06

Marianne Levinsen Landskab