ROSKILDE KULTURSTRØG

 

ROSKILDE  I  2015

Bygherre          Roskilde Kommune         Areal           ca. 116.000 m2

Status: 2. fase afsluttet - Politisk besluttet 2015          1. præmie i konkurrence 2015          

 

 

 

 

 

 

Landskabsarkitektarbejdet består i, at forny og forstærke Roskilde Kulturstrøgs rumlige, funktionelle og æstetiske identitet. Vi har valgt at bruge fletningen som motiv og symbol for Kulturstrøgets identitet. Vi fletter strøg og pladser, Algades travle handelsliv med kulturinstitutionernes fordybelse og de grønne rums pauser. Vi fletter belægning, belysning og beplantning - nye lag sammen med de eksisterende. Vi fletter programmer - kulturinstitutionernes liv sammen med byens hverdagsliv. Marianne Levinsen Landskab ydelser: Idé- og designansvarlig, totalrådgivning. Konsulenter: Professor, billedhugger Anders Krüger og Gehl Architects

 

 

 

 

 

 

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab