ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab

 

 

SKOLEN PÅ STRANDBOULEVARDEN KØBENHAVN I 2017
Bygherre / Københavns Kommune, KEJD, BUF Entrepriseform / Totalentreprise Arkitekt / Nøhr&Sisgaard og PLH Arkitekter Ingeniør / Lyngkilde rådg. Ing Areal / 14.800m² Anlægssum / 8.500.000 kr. Marianne Levinsen Landskab ydelser / Underrådgiver, Idé- og designansvarlig, projektering, landskabsarkitektrådgivning. Status / udført 2017  Det er et af projektets hovedmål at skabe klare og imødekommende adgangsforhold, og at koble det fremtidige skolekompleks til en større grøn og bymæssig kontekst. Træer og hække er plantet så de udgør en æstetisk helhed, og så de danner en variation af oplevelser og steder. Legearealer er indrettet med varierende belægninger, udstyr og beplantning, så det sikrer flest mulige fysiske oplevelser og udfoldelsesmuligheder. Legeområderne udformes, så der er plads til stille såvel som udfordrende lege.
SKOLEN PÅ STRANDBOULEVARDEN KØBENHAVN I 2017
Bygherre / Københavns Kommune, KEJD, BUF Entrepriseform / Totalentreprise Arkitekt / Nøhr&Sisgaard og PLH Arkitekter Ingeniør / Lyngkilde rådg. Ing Areal / 14.800m² Anlægssum / 8.500.000 kr. Marianne Levinsen Landskab ydelser / Underrådgiver, Idé- og designansvarlig, projektering, landskabsarkitektrådgivning. Status / udført 2017  Det er et af projektets hovedmål at skabe klare og imødekommende adgangsforhold, og at koble det fremtidige skolekompleks til en større grøn og bymæssig kontekst. Træer og hække er plantet så de udgør en æstetisk helhed, og så de danner en variation af oplevelser og steder. Legearealer er indrettet med varierende belægninger, udstyr og beplantning, så det sikrer flest mulige fysiske oplevelser og udfoldelsesmuligheder. Legeområderne udformes, så der er plads til stille såvel som udfordrende lege.