STORSTRØM FÆNGSEL NØRRE ASLEV I 2017
Bygherre Direktoratet for Kriminalforsorgen Totalrådgivere Konsortiet Fængselsdesign: C F Møllers tegnestue A/S og Rambøll A/S Arkitekt C F Møllers tegnestue A/S Ingeniør Rambøll A/S Areal 290.000 m2 Anlægssum 50.000.000 kr Status Hovedprojekt 1. Præmie i Indbudt konkurrence, 2010 Helhedsplan samt udearealer for det nye Fængsel på Falster. Marianne Levinsen Landskab ydelser: idé, designansvarlig og - projektering Bygningsanlæggets stjernestruktur samles omkring de indre gaderum. Belægningerne er udført i asfalt med en overfladebehandling af striber af hhv. røde, sorte og hvide granitskærver. Mod bygningernes facader skaber græsfelter respektafstand til vinduer og giver de indre gaderum en grøn karakter.

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab