Foto: Torben Eskerod

STORSTRØM FÆNGSEL NØRRE ASLEV I 2017
Bygherre Direktoratet for Kriminalforsorgen Totalrådgivere Konsortiet Fængselsdesign: C F Møllers tegnestue A/S og Rambøll A/S Arkitekt C F Møllers tegnestue A/S Ingeniør Rambøll A/S Areal 290.000 m2 Anlægssum 50.000.000 kr Status Hovedprojekt 1. Præmie i Indbudt konkurrence, 2010 Helhedsplan samt udearealer for det nye Fængsel på Falster. Marianne Levinsen Landskab ydelser: idé, designansvarlig og - projektering Bygningsanlæggets stjernestruktur samles omkring de indre gaderum. Belægningerne er udført i asfalt med en overfladebehandling af striber af hhv. røde, sorte og hvide granitskærver. Mod bygningernes facader skaber græsfelter respektafstand til vinduer og giver de indre gaderum en grøn karakter.

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab

 

 

STORSTRØM FÆNGSEL NØRRE ASLEV I 2017
Bygherre Direktoratet for Kriminalforsorgen Totalrådgivere Konsortiet Fængselsdesign: C F Møllers tegnestue A/S og Rambøll A/S Arkitekt C F Møllers tegnestue A/S Ingeniør Rambøll A/S Areal 290.000 m2 Anlægssum 50.000.000 kr Status Hovedprojekt 1. Præmie i Indbudt konkurrence, 2010 Helhedsplan samt udearealer for det nye Fængsel på Falster. Marianne Levinsen Landskab ydelser: idé, designansvarlig og - projektering Bygningsanlæggets stjernestruktur samles omkring de indre gaderum. Belægningerne er udført i asfalt med en overfladebehandling af striber af hhv. røde, sorte og hvide granitskærver. Mod bygningernes facader skaber græsfelter respektafstand til vinduer og giver de indre gaderum en grøn karakter.
STORSTRØM FÆNGSEL NØRRE ASLEV I 2017
Bygherre Direktoratet for Kriminalforsorgen Totalrådgivere Konsortiet Fængselsdesign: C F Møllers tegnestue A/S og Rambøll A/S Arkitekt C F Møllers tegnestue A/S Ingeniør Rambøll A/S Areal 290.000 m2 Anlægssum 50.000.000 kr Status Hovedprojekt 1. Præmie i Indbudt konkurrence, 2010 Helhedsplan samt udearealer for det nye Fængsel på Falster. Marianne Levinsen Landskab ydelser: idé, designansvarlig og - projektering Bygningsanlæggets stjernestruktur samles omkring de indre gaderum. Belægningerne er udført i asfalt med en overfladebehandling af striber af hhv. røde, sorte og hvide granitskærver. Mod bygningernes facader skaber græsfelter respektafstand til vinduer og giver de indre gaderum en grøn karakter.