Marianne Levinsen Landskab

STRANDBOULEVARDEN SKYBRUDSSIKRING

 

KØBENHAVN  I  2013

Bygherre          Københavns Kommune, HOFOR        Skybrudsløsninger Østerbro: 900 mio. kr.          Skitseforslag 2013

 

 

 

 

 

 

Østerbro Skybrudssikring, København. Strategi for skybrudssikring, klimatilpasning og regnvandshåndtering for Østerbro.

Marianne Levinsen Landskab ydelser: idé og designansvarlig, workshop, landskabsarkitektrådgivning. I samarbejde med Niras A/S

 

 

 

 

 

 

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K ml@mariannelevinsen.dk T (+45) 33 32 16 06

Marianne Levinsen Landskab