PROFIL & KOMPETENCER

Marianne Levinsen Landskab ApS arbejder poetisk og visionært med landskabsarkitektur i alle skalaer – fra byplanopgaver, klimatilpasningsprojekter til offentlige rum og private haver.

 

Tegnestuen startede i 2002 og har været engageret i et hav af konkurrencer og mange både store og små anlægsarbejder.

Stedets betingelser

Enhver landskabsopgave udspringer af et særligt behov: ønsker om fornyelser, krav til forbedringer og drømme om forvandlinger. Ethvert projekt er en ny historie, som kalder på vores engagement i at tænke i rum og sammenhænge, stof og struktur, fra helhed til detalje. Stedets betingelser, arbejdet med terrænnet, vandet, jorden og plantematerialet som hovedaktører, er et naturligt vilkår for vores virke. Inddragelse af bygherrer og brugere er ligeledes altid en naturlig og inspirerende del af processen.

 

TERRA INCOGNITA - TRONDHEIMS MINNESTED ETTER 22. JULI /TRONDHEIM

Kroppens skala

Det er tegnestuens målsætning at skabe udtryksfulde arkitektoniske helhedsløsninger i dialog mellem bygning og landskab med fokus på kroppens skala og brugernes relation til det givne rum.

 

Tegnestuens opgaver spænder fra byudviklingsopgaver, jernbaner, landskabs- og bebyggelsesplaner, klimatilpasningsopgaver, fængsler, hospitaler, byrum og parker til lege-aktivitetspladser for børn, private haver samt design af byrumsinventar. Tegnestuen lægger vægt på et højt fagligt kvalitetsniveau for projektering og gennemføring af anlægsopgaver i en tæt dialog med bygherren og andre samarbejdspartnere.

Bæredygtighed

I lighed med de arkitektoniske, funktionelle og æstetiske aspekter i opgaverne, er bæredygtighed et grundlæggende tema i enhver opgave som vi beskæftiger os med. Tegnestuen har særligt en del erfaring med klimatilpasningsopgaver i relation til udvikling af nye byrum.

 

 

LINDEVANGSPARKEN /FREDERIKSBERG

Foto: Torben Petersen

Foto: Torben Petersen

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab

 

 

PROFIL & KOMPETENCER
PROFIL & KOMPETENCER