Foto : Jens Lindhe

TIETGEN KOLLEGIET KØBENHAVN I 2002

Bygherre         Fonden Tietgen Kollegiet         Arkitekt / Totalrådgiver        Lundgård / Tranberg A/S        Sagsarkitekt for landskab        Marianne Levinsen           Areal         13.390 m2         Anlægssum         15.000.000 kr        Afsluttet          Forår  2006 / 2009, 2. Fase 2009          Indbudt konkurrence 2002, 1. præmie

 

 

 

 

 

Landskabsarkitektarbejdet omfatter design af udearealer, gårdrum og altaner samt teknisk rådgivning og bistand. Gårdrummet består af et forsænket græsareal omkranset af en 2 m bred træ plint som er gårdens eneste møbel.

 

Høje opstammede sølvpiletræer forbinder det åbne gårdrum med himmelen. I fugerne mellem de in situ-støbte betonfliser mellem facaden og plinten plantes timian, træde- bregner og vedbend. Store ”klaser” af blåregn hænger ud over altanerne og skaber frodighed. På altanerne danner kraftige bambusstammer støtte for en mangfoldighed af klatrende og blomstrende planter.

 

Det overordnede landskabelige motiv omkring kollegiebygningen er at trække grønningen helt frem til bykanalen. Græsset flettes i baner sammen med in situ-støbte betonplader, i et mønster der tilgodeser bevægelsen på tværs af pladsen. Tætplantede unge asketræer skyder op danner læ og rum for cykelparkeringen. Græsbænke og store flåder af træ giver steder til ophold. Ud mod den landskabelige kanal giver et bredt trædæk mulighed for ophold med kontakt til vandet og den åbne flade.

 

 

 

 

 

 

Foto: Jens Lindhe

Foto: Jens Lindhe

Foto: Jens Lindhe

Foto: Jens Lindhe

Foto: Jens Lindhe

Foto: Jens Lindhe

Foto: Jens Lindhe

Foto: Jens Lindhe

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab

 

 

TIETGEN KOLLEGIET KØBENHAVN I 2002
TIETGEN KOLLEGIET KØBENHAVN I 2002