TORNHØJ KICKSTART

 

AALBORG ØST  I  2015

Projektet omfatter to nye byrum og en udvidelse af en tunnelunderføring. Projektet er et kickstart-projekt i forbindelse med udvikling af forstaden Aalborg Øst. Den landskabelige bearbejdning af Astrupstien ønskes styrket som en sammenbindende forbindelse med en særlig karakter for området.

 

Tunnellen og samspillet mellem de nye byrum på begge sider af af tunnellen bearbejdes, således at de vil opleves som et sammenhængende bystrøg med forskellige zoner/områder/steder med muligheder for ophold og til mange forskellige daglige aktiviteter og til særlige arrangementer. For at sikre en lokal forankring, og at de lokale ressourcer kommer i spil, er en væsentlig del af projektet er bruger- og interessentinddragelse.

 

Marianne Levinsen ydelser: Idé- og designansvarlig for byrum, landskabsarkitektrådgivning. Samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten, HaGaFrø og 12byer.

 

 

 

Bygherre / Aalborg Kommune, Realdania Totalrådgiver / Tegnestuen Vandkunsten Marianne Levinsen Landskab ydelser / idé og designansvarlig for byrum, landskabsarkitektrådgivning Areal / 12.000 m2 Status / udført august 2018 Anlægssum / 33.000.000 kr Vandkunsten, HaGaFrø, 12byer

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab