TORNHØJ KICKSTART

 

AALBORG ØST  I  2015

Bygherre / Aalborg Kommune, Realdania Totalrådgiver / Tegnestuen Vandkunsten Marianne Levinsen Landskab ydelser / idé og designansvarlig for byrum, landskabsarkitektrådgivning Areal / 12.000 m2 Status / udført august 2018 Anlægssum / 33.000.000 kr Vandkunsten, HaGaFrø, 12byer

Projektet er et kickstart-projekt i forbindelse med udvikling af forstaden i Aalborg Øst.

Projektet er en omdannelse af tunnel og 2 nye byrum på hver side af broen omkring Astrupstien.

 

Projektet er et kickstart-projekt i forbindelse med udviklingen af forstaden Tornhøj i Aalborg Øst. Byrumsprojektet rækker ud over den fysiske ombygning af tunnelen og stien og knytter en lang række forskellige projekter og investeringer sammen.

 

Når man træder ind på Astrupstien mærker man den fælles vision og vilje til sammen, på tværs af kommune, fonde, private investorer, boligselskaber og borgere, at skabe et område, der rejser sig som en fugl Fønix væk fra fortidens triste forstadsproblematikker med uvedkommende, intetsigende og overskydende rum til et fortættet bykvarter med byliv. Mileskridt er taget væk fra en fordums smal og sovende stiforbindelse mod en livsnerve, der ikke blot transporterer byens borgere fra A til B, men som også formår at virke relationsskabende med nye mødesteder og fællesskaber for områdets eksisterende og nye beboere. Tilmed kan vi lige om lidt stige på Danmarks første selvkørende busser på Astrupstien.

 

Projektet er en omdannelse af en eksisterende gangtunnel og etablering af nye byrum på hver side af broen omkring Astrupstien. Men projektet er meget mere en et fysisk design, det er områdets livsnerve, der som en vene er begyndt at pumpe blod rundt og skabe liv. Den lyse beton, der flyder som en flod gennem området, er velvalgt. Det fremstår som et stærkt billede på den forandringsproces området står midt i hvor tryghed og sammenhængskraft er nøgleværdier. Projektets materiale-pallette spænder fra robust beton til forfinede grønne indslag der sammen skaber nye forbindelser på kryds og tværs af forstadens store indfaldsveje.

Projektets udmærker sig ved at spænde fra et strategisk overlegent greb for et helt bykvarter til en præcis arkitektonisk oversættelse til et lyst imødekommende og vedkommende byrum med højt ejerskab for både de nære aktører og bydelens borgere.

 

Kickstart Tornhøj i Aalborg modtager hædrende omtale ved Dansk Landskabspris 2019, og juryen motiverer anerkendelsen ud fra projektets helheds­orienterede fokus på social bæredygtighed

 

 

 

 

 

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab

 

 

Bygherre / Aalborg Kommune, Realdania Totalrådgiver / Tegnestuen Vandkunsten Marianne Levinsen Landskab ydelser / idé og designansvarlig for byrum, landskabsarkitektrådgivning Areal / 12.000 m2 Status / udført august 2018 Anlægssum / 33.000.000 kr Vandkunsten, HaGaFrø, 12byer
Bygherre / Aalborg Kommune, Realdania Totalrådgiver / Tegnestuen Vandkunsten Marianne Levinsen Landskab ydelser / idé og designansvarlig for byrum, landskabsarkitektrådgivning Areal / 12.000 m2 Status / udført august 2018 Anlægssum / 33.000.000 kr Vandkunsten, HaGaFrø, 12byer