TERRA INCOGNITA - TRONDHEIMS MINNESTED ETTER 22. JULI Levinsen & Krüger TRONDHEIM I 2016

Terroranslaget den 22. juli skapte en dyp sprekke i forestillingene våre om virkeligheten - en tragedie for mange enkeltindivider, ett traume for hele samfunnet. En ny og ukjent situasjon har oppstått som vi ufrakommelig må forholde oss til. Et ukjent territorium åpenbarte seg plutselig midt i livene våre, i vår felles, sosiale og politiske hverdag. På gamle kart betegnes ukjente, ennå ikke kartlagde territorier som Terra Incognita - ukjent jord, og markeres med hvite felt. Sorgen kjenner ingen nasjonalitet, den er grenseløs i sin natur - som kjærligheten. Hvit er kjærlighetens, håpets og fredens farge. Derfor foreslår vi Den hvite plassen som Trondheims Minnested etter 22. juli.

 

 

 

Bygherre Trondheim Kommune Areal 1695 m2 Anlægssum 15.000.000 kr Udført af Marianne Levinsen og Anders Krüger Indviet oktober 2016 1.præmie i international konkurrence 2014

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab

 

 

TERRA INCOGNITA - TRONDHEIMS MINNESTED ETTER 22. JULI Levinsen & Krüger TRONDHEIM I 2016
Bygherre Trondheim Kommune Areal 1695 m2 Anlægssum 15.000.000 kr Udført af Marianne Levinsen og Anders Krüger Indviet oktober 2016 1.præmie i international konkurrence 2014
TERRA INCOGNITA - TRONDHEIMS MINNESTED ETTER 22. JULI Levinsen & Krüger TRONDHEIM I 2016
Bygherre Trondheim Kommune Areal 1695 m2 Anlægssum 15.000.000 kr Udført af Marianne Levinsen og Anders Krüger Indviet oktober 2016 1.præmie i international konkurrence 2014