Foto Adam Mørk

VADEHAVSCENTRET RIBE I 2017
Bygherre Esbjerg Kommune og Vadehavscentret Arkitekt Dorte Mandrup Arkitekter A/S Areal 29 000 m2 Landskabsarkitektonisk dé- designansvarlig og projektering Marianne Levinsen Landskab Anlægssum 5.000.000 kr 1.præmie i international konkurrence 2014

Bearbejdningen af udearealet tager sit afsæt i marsklandskabet. Intentionen er, at bevare en uspoleret sammenhæng med det eksisterende landskab. Området indhegnes diskret af et ”ha-ha-hegn”, et dyrehegn skjult i en grøft. Anlægget udformes som en trelænget gård. Den nye udstillingsbygning sammenbindes med den eksisterende formidlingsbygning ad et nord-sydgående trædæk.

Gårdspladsen er udformet med en belægning af tegl rullet i sand, med store puder af forskellige enggræsser, samt bassiner til leg og eksperimenter med materialer, sand, østersskaller mv. Fra gårdspladsen fører trædækket den besøgende forbi en overdækket terrasse ved den eksisterende formidlingsbygning, og videre til den ny formidlingsbygning og lade. Gennem porten føres trædækket videre til et bådehus og aktivitetslandskab mod syd. Det nuværende parkeringsområde bevares og udbygges mod nord, hvorfra man som besøgende ankommer til Vadehavscenteret via en mindre træbro/rampe.

 

 

 

 

 

 

 

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab

 

 

VADEHAVSCENTRET RIBE I 2017
Bygherre Esbjerg Kommune og Vadehavscentret Arkitekt Dorte Mandrup Arkitekter A/S Areal 29 000 m2 Landskabsarkitektonisk dé- designansvarlig og projektering Marianne Levinsen Landskab Anlægssum 5.000.000 kr 1.præmie i international konkurrence 2014
VADEHAVSCENTRET RIBE I 2017
Bygherre Esbjerg Kommune og Vadehavscentret Arkitekt Dorte Mandrup Arkitekter A/S Areal 29 000 m2 Landskabsarkitektonisk dé- designansvarlig og projektering Marianne Levinsen Landskab Anlægssum 5.000.000 kr 1.præmie i international konkurrence 2014