VINGE

 

FREDERIKSSUND  I  2013

Bygherre          Frederikssund Kommune         Kontaktperson         Projektleder, Thomas Sichelkow          Arkitekt           HLT og EFFEKT

Ingeniør           Moe og Brødsgaard          Areal          368 ha          Helhedsplan og masterplan 2013

 

 

 

 

 

 

Vinge, ny by i Frederikssund. Parrallelopdrag 2006. Helhedsplan og udviklingsplan af den nye by for Frederikssund kommune. Overordnede grønne strukturer i relation til de landskabelige sammenhænge. Strategi for håndtering af vand i byen samt klimatilpasning integreret i planlægningen. Marianne Levinsen Landskab ydelser: idé og designansvarlig, landskabsarkitektrådgivning

 

 

 

 

 

 

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab