VUC NÆSTVED

 

NÆSTVED  I  2017

Det nye Næstved campus, VUC får en central rolle i forhold til kommunens ambition om at binde byen, stationsområdet og campusområdet tættere sammen. VUC bliver en hjørnesten for den nye udvikling og udbygning af campus. Munkebakken som er en del af Mogenstrup Ås er et af de mest særprægede og karakteristiske træk ved byen. Terrænnet er dramatisk og meget unikt for byen og danner i dag en række byparker/frirum i byen. Med udviklingen af det nye campusområde / VUC kan Munkebakken blive en central bypark.

Med det nye VUC – bebyggelse på hjørnet mellem Teatergade og Farimagsgade åbnes en mulighed for at skabe en mere inviterende adgang til Munkebakken og koblingen mellem campuslivet og Munkeparken kan være med til at skabe en mere aktiv bypark, således at den vil opleves som en mere integreret del af byens liv og mindre utryg end i dag.

Det er projektets ambition at skabe en stærk sammenhæng mellem bygning og Munkebakken. Den store tagterrasse i 2 sals højde kobles direkte til parkens terræn, og der skabes en naturlig adgang fra VUC udearealer til bakkens stisystemer og græsområder. Teatergade udformes som et grønt promenade-strøg/shared space med tæer i belægningen (gangzonen) og langsgående regnbede. Cykelparkering integreres i forløbet og placeres i samspil med bedene og træerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab