WILHELMAHAVEN VADEHAVSCENTER WILHELMSHAVEN I 2018

Projektet Vadehavscenteret Wilhelmshaven  indeholder både en helhedsplan for området samt udarbejdelsen af forpladsen til det nye Vadehavscenter. Helhedsplanen tager udgangspunkt i en naturpark, hvor aktiviteter som åben scene, boldspil og parkkvaliteter bliver indarbejdet.

 

Ved forpladsen etableres der 4 spejlbassiner i belægningen som står med konstant vandspejl. Overløb etableres så færdsel til bygningens indgang sikres via højere liggende gangarealer og henover vandspejlet på den største af spejlbassinerne via en bro. Der etableres teknikbrønd med pumper til rensningsanlæg med uv lys og en stilfærdig og konstant udskiftning af vandet bliver et konstant motiv på forpladsen.

 

Forpladsen indrammes af lave jordformationer der samler pladsens rum og skærmer for de omkringliggende brede vejarealer. Jordformationerne beplantes med prærieplantninger som flyder naturligt sammen med det tilstødende naturpark. Ved indgangen og spredt omkring forpladsen foreslås høje opstammede fyrretræer. Fyrretræerne vil være stærke markører af stedet og gennem de høje stammer vil kigget til Banter See blive smukt indrammet.

 

 

Bygherre Trilaterales Weltnaturerbe Wattenmeer Partnerschaftszentrum Areal 1695 m2 Marianne Levinsen Landskab ydelser / Underrådgiver, Idé- og designansvarlig, projektering, landskabsarkitektrådgivning. Status / under udførelse 1.præmie i international konkurrence 2018

ml@mariannelevinsen.dk

T (+45) 33 32 16 06

 

 

 

Instagram

Wildersgade 51, 2.sal DK 1408 København K

Marianne Levinsen Landskab

 

 

WILHELMAHAVEN VADEHAVSCENTER WILHELMSHAVEN I 2018
Bygherre Trilaterales Weltnaturerbe Wattenmeer Partnerschaftszentrum Areal 1695 m2 Marianne Levinsen Landskab ydelser / Underrådgiver, Idé- og designansvarlig, projektering, landskabsarkitektrådgivning. Status / under udførelse 1.præmie i international konkurrence 2018
WILHELMAHAVEN VADEHAVSCENTER WILHELMSHAVEN I 2018
Bygherre Trilaterales Weltnaturerbe Wattenmeer Partnerschaftszentrum Areal 1695 m2 Marianne Levinsen Landskab ydelser / Underrådgiver, Idé- og designansvarlig, projektering, landskabsarkitektrådgivning. Status / under udførelse 1.præmie i international konkurrence 2018