Forside Arkitektur for Frederiksberg

Promenaden ved Campusområdet tilhørende Copenhagen Business School er på forsiden af det nyeste nummer af Arkitekturpolitik for Frederiksberg. Flere af tegnestuens projekter omtales i bladet herunder Lindevangsparken og CBS Campusplan.