Multifunktionel klimasikring i magasinet BETON

Magasinet BETON har i deres andet nummer af årets publiceringer udgivet en artikel om multifunktionel klimasikring ved Lindevangsparken på Frederiksberg. Artiklen begynder med følgende ord: “Lindevangsparken på Frederiksberg er et fint eksempel på, hvordan man sikrer mod skybrud, får nogle fine, grønne opholdsarealer i et kompakt byområde og samtidig sparer udgiften til nye kloakker.” Artikel […]