Byen til Vandet i Randers

Marianne Levinsen Landskab er under team Vandkunsten blandt de 3 udvalgte teams, som skal lave en udviklingsplan for Randers. Visionen for projektet Byen til Vandet er at forbinde midtbyen med vandet og den omkringliggende natur, der løber fra Gudenåen gennem byen til Randers Fjord. Konkurrenceforslaget vil bygge på en landskabelig ambition, der skal tage afsæt i byens og landskabets historie, herunder åløbets originale udformning.