Nyt kontordomicil til Nykredit

Marianne Levinsen Landskab har under team PLH Arkitekter vundet konkurrencen om at skabe et nyt kontordomicil til Nykredit i Nordhavnen. En høj intensitet af bytræer vil tegne karakteren af de tætte byrum og landskabet omkring Nykredit og AP Pensions hovedsæder. Store grupper af høj- og flerstammede træer, der skyder op af belægningen, og grupper af træer i bundplantninger af robuste græsser og urter, vil give den vestlige del af Holm 8 et signifikant grønt præg til glæde og gavn for alle, der færdes i området til hverdag.