Terra Incognita – Minnested etter 22. juli 2011 udstilles på IFLA

Marianne Levinsen og billedhugger Anders Krüger har med projektet Terra Incognita bidraget til IFLA World Congress 2019. Marianne Levinsen Landskab og Anders Krüger har koncentreret sig om at skabe et åbent og inviterende mindested som indbyggere og besøgende i Trondheim kan tage i besiddelse og fylde med sine egne handlinger og aktiviteter. Mindestedet er en […]