Aalborg Kommune og Himmerland boligforening vinder byplanprisen

Byplanprisen gives til en kommune, region eller organisation for at yde en særlig indsats for at fremme gode, smukke eller innovative bymiljøer. Marianne Levinsen Landskab har i samarbejde med Vandkunsten omdannet en eksisterende gangtunnel til en lys bro og etableret grønne byrum på hver side af broen omkring Astrupstien i Tornhøj med muligheder for ophold og plads til mange forskellige daglige aktiviteter og særlige arrangementer. 

Juryen fremhæver “den klare fortælling og vision, innovationskraften, samarbejdet mellem aktørerne og den konsekvente kobling mellem investeringerne på tværs af parter og kommunale sektorer”.