Brønshøj Skole

Børn har helt naturligt en mere kropslig umiddelbar, undersøgende og sanselig tilgang til deres bevægelser i kraft af deres færden, iagttagen og leg. Farver sanseindtryk, detaljer, store og små elementer, teksturer, rum og fænomener udfordrer deres leg, bevægelse og oplevelsen af et sted.

Sted

København, Danmark

Samarbejdspartnere

Vandkunsten, COBE og Orbicon

Bygherre

KEJD og Københavns Kommune

Type

1. præmie i tilbudskonkurrence

Rolle

Underrådgiver

Status

Udført 2017

Idéen med skolens udearealer er at skabe variationer af rum til leg og læring, til udfordring af fantasien, til sportslige aktiviteter og til dagligt og alsidigt brug i et langsigtet og levende perspektiv. Udarbejdelsen af disse arealer er skabt i forbindelse med renovering og udbygning af Brønshøj Skole, og de lader fysisk aktivitet blive en elementær del af læringsprocesser i den almene undervisning.

Forsænkede terrassehaver med faste, robuste belægninger skaber direkte overgange mellem ude og inde for de mindste klasser. Terrassehaverne er befæstet med asfalt og afrundede kanter af beton, der ender i runde plantebede. Små miljøer på forskudte terrasseplaner på trin og i nicher i nær tilknytning til undervisningsrummene skaber trygge og brugbare rammer for de små med direkte adgang til boldarealer og ”de stores” verden. Uderummene er tilgængelige og overskuelige og rummer samtidig muligheder for gemmesteder og for at lege i afgrænsede mindre rum.

Fotograf: COAST - Collective Architecture Studio og Drone Rune

Relaterede projekter