Skolen på
Strandboulevarden

Det er et af projektets hovedmål at skabe klare og imødekommende adgangsforhold, og at koble det fremtidige skolekompleks til en større grøn og bymæssig kontekst. Træer og hække er plantet, så de udgør en æstetisk helhed, og så de danner en variation af oplevelser og steder.

Sted

København, Danmark

Samarbejdspartnere

Nøhr & Sisgaard, PLH Arkitekter og Lyngkilde rådgivende ingeniør

Bygherre

Københavns Kommune, KEJD & BUF

Type

1. præmie i konkurrence

Rolle

Underrådgiver

Status

Udført 2017

Legearealer er indrettet med varierende belægninger, udstyr og beplantning, så det sikrer flest mulige fysiske oplevelser og udfoldelsesmuligheder. Legeområderne udformes, så der er plads til stille såvel som udfordrende lege.

Fotograf: Rozbeh Zavari

Relaterede projekter