Copenhagen Architecture Festival

Marianne Levinsen Landskab inviterer til salon i tegnestuens lokaler på Christianshavn sammen med billedhugger og professor Anders Krüger og kok, fotograf og forfatter Bo Bech. Omsorgens landskaber belyses og diskuteres fra tre positioner: landskabsarkitektens, billedhuggerens og kokkens; professioner, som alle er afhængige af den sanselige dimension af tilværelsen med kroppen som fællesnævner. Der er tale om en symbiotisk relation, hvor den sansende krop er en del af det, den sanser. Der afsøges, komponeres og afprøves muligheder, og resultaterne er altid i skala 1:1 med omhu for materialer og omsorg for mennesker.

Tegnestuen fortæller om to landskabsprojekter: Terra Incognita, Trondheims mindested for terrorangrebene i Oslo og på Utøya, udført af Marianne Levinsen og Anders Krüger i 2016, og Storstrøm Fængsel, et højsikret fængsel, som åbnede i 2018 med Marianne Levinsen som landskabsarkitekt. Som modvægt til sorgens og straffens landskaber vil Bo Bech sætte fokus på det søde liv, hvor mad, mennesker og fjerne destinationer åbner vores sind og sanser.  

Arrangementet er gratis, med tilmelding:

www.cafx.dk/event/marianne-levinsen-landskab-sorgen-straffen-og-det-sode-liv

Danske Landskabsarkitekter inviterer desuden til visning af ‘The Banality of Grief’ og debat om steders betydning for sorgbearbejdning. Filminstruktør Jon Bang Carlsen, landskabsarkitekt Marianne Levinsen og sognepræst Le Klint vil samtale om steders betydning for dannelsen af minder og landskabsarkitekturen som ramme for bearbejdning af sorg.

Filmen vises i Cinemateket og mere information findes i dette link:

www.cafx.dk/event/the-banality-of-grief