Vinder af konkurrence om Danevirke Museum

Marianne Levinsen Landskab har sammen med Lundgaard og Tranberg, Regnestuen A/S og Ekolab A/S vundet konkurrencen om Danevirke Museum i Sydslesvig. Forsvarsværket Danevirke er Nordeuropas største fortidsminde og UNESCO-verdensarvej, og det nye museum skal formidle Danevirkes historie gennem 1500 år.

Danevirkes voldanlæg fremtræder som linjer gennem landskabet. Et terræn, en rumlig landskabelig markering af det som engang var en grænse mellem nord og syd. Græsklædte og bevoksede med træer, afgrænset af voldgrave og gennemskårede af vejanlæg og omkranset af dyrkningsmarker, bebyggelse og vor tids tilføjelser, former voldene på samme tid et konkret landskab og en abstrakt fortælling i tid og rum.

De foreslåede landskabelige elementer omkring det nye Danevirke museum er enkle og nedtonede og har som mål at skabe et roligt og homogent areal mellem volden, porten, det nye museum og stien der leder videre til den blotlagte Valdemarsmur samt Skansen.