Tale til Marianne Levinsen ved uddelingen af Nykredits Arkitekturpris i Landskab

I den seneste udgave af Landskab (7. udgave, årgang 102) kan man læse et uddrag af formanden for Nykredits Fonds prisudvalg, MAA MDB Mette Tonys motivering for tildelingen af Nykredits Arkitekturpris 2021 til Marianne Levinsen.

Talen i sin fulde længde kan ligeledes læses her:

Nykredits Arkitekturpris 2021 tildeles Landskabsarkitekt Marianne Levinsen, med følgende motivering.

Marianne Levinsens virke viser en styrke og en indlevelse, der er ekstraordinær. Marianne Levinsens vedholdende evne til at etablere høj kvalitet og et poetisk nærvær i sine landskaber gør, at hun er aktuel og relevant i dag, måske mere end nogensinde. Sin erfaring og indsigt fra mere end 20 års intenst virke, inkorporerer Marianne Levinsen uophørligt i nye projekter, der vedbliver at skabes fra den lille tegnestue. Marianne Levinsen beriger vores fysiske miljø og etablerer landskabelige oplevelser, der bliver pejlemærker for os alle nu og for kommende generationer.

Her er tale om en bred og alsidig produktion, der vidner om et mangefacetteret menneske, som evner at levere indsigtsfulde løsninger – på rigtigt mange niveauer. I et vidt spænd af skalaer og sammenhænge; i byer og i det åbne land, på det kunstneriske plan, på det biologiske plan, det plantetekniske, med læsning af stedets historie, dyb forståelse for menneskelige behov.

De allerførste projekter, landskaberne omkring Tietgenkollegiet og CBScampus, står som smukke og stærke vidnesbyrd om, at der for 20 år siden var en ung landskabsarkitekt med noget på hjerte, der skabte landskaber, som er blevet flittigt brugt – og lovprist – siden.

Og for ganske nyligt, har Marianne Levinsen vundet konkurrencen om Kemitorvet på DTU, med det klart mest overbevisende bud på opgaven om at flette et nyt torv ind i den stærke historiske sammenhæng. Marianne Levinsen leverer den stærkeste analyse af DTUs landskabelige DNA, og kan dermed videreføre dette styrket, med en poetisk pragmatisme og med nye enkle, velvalgte virkemidler.

I Trondheim Norge vandt Marianne Levinsen sammen med billedkunstner Anders Krüger den internationale konkurrence om Mindespladsen for ofrene efter tragedien på Utøya. Den fine plads er et eksempel på en smuk og velformuleret kunstnerisk indlevelse i den store sorg, et helt land oplever. Her er et støbt, sanseligt landskab, med graveringer, trappeforløb, forhøjninger og vandspejl der fanger lyset og træernes kroner, – man kan fortabe sig.

Ved det smukke Vadehavscenter spiller landskabet hovedrollen; landskabet er stedets årsag og formål. Der er heller ingen tvivl om at landskabet er et afgørende aktiv for projektet. Fortællingen om det lavtliggende, flade landskab, der uophørligt oversvømmes og blotlægges, fortsættes i Vadehavscenterets have, hvor plantninger fortæller om de formationer man finder i havet. Man færdes på brygger omkring de åbne flader, løftet fra terrænet.

Læg dertil det fantastiske projekt The Whale i Nordnorge, der for nylig er vundet i også en international konkurrence sammen med Dorte Mandrup, hvor en klippegrund skyder ryg og løfter sig over havet.

Og talrige boligprojekter der danner rammer om mange borgeres hverdag, grønne rum omkring erhvervsbyggerier, byrum i mange byer. Steder der folder sig rundt om brugerne, med en omsorg og en omhyggelighed, leg og overraskelser, en rigdom af planter og træer. Marianne Levinsens redskaber synes at være nærvær og nysgerrighed. Indsigt i mennesker og steder, forståelse for hvordan et landskab, en have, en park, et sted folder sig ud – over tid.

Marianne Levinsen er uddannet ved Kunstakademiets Arkitektskole i København på Professor Sven-Ingvar Anderssons – og siden Professor Sten Høyers afdeling. Efter endt uddannelse fik Marianne Levinsen ansættelse hos netop Sven-Ingvar Andersson og blev med 5 år her, for mig at se den, der tydeligst bærer arven fra disse markante professorer.

De hyppige samarbejder med landets mest aktive og ambitiøse arkitekttegnestuer belyser på yderligere en måde, i hvor høj grad Marianne Levinsen leverer engagement og niveau i sine bidrag. Rigtigt mange arkitekter ønsker at udfolde deres visioner sammen med Marianne Levinsen.  Alle skalaer, alle sværhedsgrader. 

Landskabsarkitektens svære rolle i byggeprocesserne, overkommer Marianne Levinsen i sit virke. Landskabsprojekterne bliver ofte beskåret i deres i forvejen beskedne budgetter. Landskabsarkitekten skal følge en lang proces, for først til sidst, at lade sin del udføre. Og netop landskaberne rummer jo ellers netop svar på mange af de udfordringer vi står overfor; håndtering af klimaudfordringer, styrkelse af biodiversitet, det helbredende grønne. Det kræver en stærk landskabsarkitekt at nå frem til så lang en række af imponerende projekter. 

I mange tillidshverv, fora og sammenhænge stiller Marianne Levinsen sig til rådighed, og bringer sin erfaring i spil. Et strategisk overblik, venlig guidance, generøse bidrag kan man regne med.

En lang række præmieringer, priser og hædersbevisninger er allerede tildelt Marianne Levinsens tegnestue.  Nykredit er uddelt til få landskabsarkitekter gennem tiden, og som en ny modtager i denne lille række af de stærkeste danske landskabsarkitekter, er Marianne Levinsen den rigtige og på alle måder en værdig modtager af Nykredits Arkitekturpris 2021.

Vi glæder os til flere landskaber.

Stort tillykke.

Venlig Hilsen

Mette Tony, Arkitekt MAA MDB, Praksis Arkitekter