Marianne Levinsen modtager Dreyers Fonds Hæderspris 2012

Marianne Levinsen modtog i oktober 2012 Dreyers Fonds Hæderspris for sin poetiske og indlevede arbejder med landskab og byrum. Dreyers Fond uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet.

Medlem af Dreyers Fonds bestyrelse, arkitekt Mathilde Petri udtalte blandt andet:

”Marianne Levinsen er optaget af at skabe vedkommende rum for mennesker – omsorgsfulde, udfordrende og oplevelsesrige rum. Det går som en rød tråd igennem hendes arbejder.”