Præmiering af Christianshavns Torv

Christianshavns Torv og billedhuggerbænken lavet i samarbejde med billedhugger Anders Krüger er blevet tildelt hovedstadens forskønnelsespris 2014. Christianshavns Torv har en af byens mest attraktive beliggenheder. Med relativt få og enkle greb, som at rydde og rokere, plante store træer samt placere nye bænke og opholdsmuligheder, er torvet blevet genetableret som et af Københavns mere indbydende offentlige rum til gavn og glæde for de omkringboende såvel som besøgende.