Præmiering af Ballerup Boulevard

Ballerup Boulevard modtager bygningsprisen fra Ballerup Kommune. Projektet præmieres for at være et stærkt bymæssigt greb og for sine store rumlige og grønne kvaliteter. Kommunen begrunder prisen med følgende motivering: 

“Indsnævringen af en del af Ballerup Boulevard fra firesporet vej til grøn boulevard præmieres for at være et stærkt byplanmæssigt greb, og for sine store rumlige og grønne kvaliteter. Allerede nu ses tegn på, at projektet virker som et åbningstræk og formår at igangsætte byudviklingen omkring sig, samtidig med at bilisterne og områdets øvrige brugere har fået et nyt, grønt fælles rum.”