Lerchesgade Kontorknudepunkt i Odense

Marianne Levinsen Landskab er sammen med PLH Arkitekter, entreprenør A. Enggaard, ingeniørerne EKJ samt DOF Engineers med i konkurrencen om at skabe et nyt kontorknudepunkt på Lerchesgade i Odense. I konkurrenceforslaget tager vi udgangspunkt i at forstærke stedets funktion som hængsel mellem by og havn. Terrænets markante fald mod havnearealerne er både grundens udfordring og potentiale. Ved at artikulere og iscenesætte kantzonerne omkring det nye kontorknudepunkt som grønne, terrasserede og tilgængelige opholdsplateauer tydeliggøres terrænets bevægelse og det landskabelige møde mellem by og havn forstærkes.