CACO3 Udstilling

Calciumcarbonat, CaCo3 eller slet og ret kalk, er det allestedsnærværende stof i udstillingen CaCo3. Det kunne pege på en udstilling i andet regi end Dansk Arkitektur Center, men det er ikke desto mindre en poetisk anskuelsesundervisning i de geologiske dimensioner, der til daglig omgiver os og udgør en integreret del af menneskets fysiske grundkår.

Sted

Dansk Arkitektur Center, København, Danmark

Samarbejdspartnere

Anette Dyring Naalund

Bygherre

Type

Udstilling

Rolle

Udstiller i serien Arkitekturgalleriet

Status

Udstillet 1999

Anette Dyring Naalund og Marianne Levinsens komposition er en helhed, hvor kalk optræder som både ramme og indhold. Ligesom på udstillingen er kalk et uomgængeligt materiale, som ikke blot er at finde under os men også omkring os og i os. Og ligesom på udstillingen antager det forskellige former, substanser og egenskaber. Således er det grundlaget for den overflade, de gader og flader, vi betræder hver dag, et stof der er dannet for flere en 50 millioner år siden og dermed i alle betydninger fundamentet for de landskabsbilleder, vi kender i dag.

Fascinationen af det simpleste og mest naturgivne omsat til et sansebillede. En formel der er kommet op til overfladen for at indgå i vores individuelle kredsløb

Præmiering: 2006 Københavns Kommunes præmiering af samlet rådgiverteam

Relaterede projekter