Fjordkilen Jyllinge

Fjordkilen er en ny rekreativ stiforbindelse, der tager udgangspunkt i områdets eksisterende værdier og formidler koblingen mellem Roskilde fjord, kirken, landsbyen og Jyllinge centerkvarter. Fjordstien løber fra Jyllinge center, langs kirkegårdens afgrænsning og videre mod den storslåede udsigt over Roskilde Fjord.

Sted

Jyllinge, Danmark

Samarbejdspartnere

Anlægsgartner PP landskab

Bygherre

Roskilde Kommune

Type

Indbudt

Rolle

Totalrådgiver

Status

Udført 2017

Stien skaber tilgængelighed for alle og nye stensætninger, stiforløb, græsholme og prærieplantninger knytter Fjordkilen til de eksisterende elementer og etablerer et nyt sted og en ny landskabelig sammenhæng i Jyllinge. Parkeringsarealerne er afgrænset af græsarealer med kampstensgærder som en naturlig forlængelse af Jyllinge Kirke og kirkegården.

Fotograf: Marianne Levinsen Landskab

Relaterede projekter