Storstrøm Fængsel / 2017

Storstrøm Fængsel Storstrøm Fængsel er Danmarks største lukkede og mest sikre fængsel med plads til 250 indsatte. Det nye Statsfængsel er placeret lavt i det overvejende flade terræn på Falster. Fængselsmuren er nøje tilpasset terrænets bevægelser og nye markante læhegn omkring det store parkeringsareal indskriver fængslet i det eksisterende landbrugsareal, hvor tidligere spor af stjerneudstykninger […]

Rigshospitalet Glostrup / 2013

Rigshospitalet Glostrup Det nye Neurorehabiliteringshus til Glostrup Hospital og dets udearealer skal danne rammer for den højt specialiserede neurorehabilitering i regionen for patienter med traumatisk hjerneskade, rygmarvsskade og svært skadede patienter med komplekse hjerneskader. Landskabsarkitekturarbejdet består i udførelsen af landskabsplan med træningshaver og forplads til patienter, pårørende og personale. Sted Valdemar Hansens Vej 1, 2600 […]

Diakonissestiftelsen / 2013

Diakonissestiftelsen Fællesskab, årstidsvariation og bæredygtighed er bærende idéer i udformningen af udearealer til nye seniorboliger på Diakonissestiftelsen. Her er plads til både det rolige, det grønne og det pulserende byliv. Sted Frederiksberg, Danmark Samarbejdspartnere Vandkunsten Bygherre Diakonissestiftelsen Type 1. præmie i projektkonkurrence Rolle Underrådgiver Status Udført 2018 Præmieringer: Helhedsplan 2020 for Diakonissestiftelsen, Frederiksberg. Bæredygtighed og […]

Plejecentret Louiselund / 2007

Plejecentret Louiselund Plejecenteret Louiselund er omgivet af Kokkedals naturområder og skov. På Louiselund samles plejecenter, boliger og ældreboliger omkring en fælles ankomsthave. Biler, beboere, personale, fugle, gæster og blomster blander sig i et rum belagt med asfalt, som er fyldt med blomster og hvidblomstrende træer. Sted Hørsholm, Danmark Samarbejdspartnere Lundgaard & Tranberg Arkitekter, MOE ingeniører […]