Storstrøm Fængsel

Storstrøm Fængsel er Danmarks største lukkede og mest sikre fængsel med plads til 250 indsatte. Det nye Statsfængsel er placeret lavt i det overvejende flade terræn på Falster. Fængselsmuren er nøje tilpasset terrænets bevægelser og nye markante læhegn omkring det store parkeringsareal indskriver fængslet i det eksisterende landbrugsareal, hvor tidligere spor af stjerneudstykninger stadig kan anes.

Sted

Nørre Alslev, Danmark

Samarbejdspartnere

C. F. Møller Architects og Rambøll

Bygherre

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Type

1. Præmie i indbudt konkurrence 2010

Rolle

Underrådgiver

Status

Udført 2017

At kunne opholde sig udendørs og have mulighed for aktiviteter og bevægelse i fri luft, at kunne opleve årstider skifte, se omgivelserne forandre sig er væsentligt i ethvert livsperspektiv.

I alle afdelinger er der en række gårdhaver og atriumgårde med variationer af beplantning, møblering og udstyr til ophold, spil og sport - i besøgsafdelingen også til børns leg. På det ubebyggede område mod SØ er en sportsplads med løbebane og en basketballbane anlagt. I normal afdeling D er etableret en køkkenhave som giver indsatte mulighed for at dyrke og passe planter, der kan anvendes i køkkenet.

I umiddelbar tilknytning til kirken i Fælleskulturhuset er en lille læfyldt kirkehave. Lavendel og paradisæbler giver haven et fortættet, mildt og frodigt udtryk. Her er plads til eftertænksomhed og plads til at samles med familjen efter barnedåb og andre kirkelige handlinger.

Fra cellerne i normalafdelingen og fra det indre gaderum er der visuel forbindelse til vådengen og til græsengen med træer som afgrænses af de indre sikringshegn og den høje perimetermur. Elletræer, sølvpil, eg, ask og mirabeller er nøje placeret under hensyn til overvågningssystemet. Træerne vil med tiden vokse sig store og skabe et naturpræget areal i samspil med de brede kurvede regnbede, der sørger for naturlig regnvandsafledning og skaber grobund for vådengens naturlige urteagtige vegetation.

Fotograf: Torben Eskerod

Relaterede projekter