Sommarivaparken / 2020

Sommarivaparken Sommarivaparken, en udbygning af det gamle stadionområde, forsøger at leve op til visionen om at skabe en bydel med høj arkitektonisk kvalitet, tilpasset stedet, landskabet og kulturhistorien med stor fokus på klimatilpasning, bæredygtighed og grønne kvaliteter. Sted Helsingør, Danmark Samarbejdspartnere Vandkunsten, Wissenberg A/S og RAW mobility Bygherre Helsingør Kommune Type 1. præmie i konkurrence […]

Valby udstillingshave / 2017

Valby Udstillingshave Med udstillingshavens titlen: ”En verden af beton og duften af timian” – fremviste ikonhaverne et katalog af IBF´s betonfliser. Udstillingshave I præsenterede et bredt udvalg af fliser i en cirkulær ramme lagt på en bund af timian. Udstillingshave II, præsenterede cirkulære jern- og betonfliser omsluttet af en cirkulær hæk af 3 forskellige bambusarter. Sted […]

Kulbanekvarteret / 2017

Kulbanekvarteret Visionen Kulbanekvarteret var at udvikle en tydelig bymæssig ramme omkring et nyt dynamisk, frodigt og veldefineret parkrum – en park, der bevæger sig gennem bydelen med oplevelsesrige, langsgående stiforbindelser og forbinder området med de omkringliggende bydele. Sted Kulbanekvarteret Valby, Danmark Samarbejdspartnere Vandkunsten Bygherre Københavns Kommune Type 1. præmie i konkurrence 2017 Rolle Landskabsarkitekt Status […]

CACO3 Udstilling / 1999

CACO3 Udstilling Calciumcarbonat, CaCo3 eller slet og ret kalk, er det allestedsnærværende stof i udstillingen CaCo3. Det kunne pege på en udstilling i andet regi end Dansk Arkitektur Center, men det er ikke desto mindre en poetisk anskuelsesundervisning i de geologiske dimensioner, der til daglig omgiver os og udgør en integreret del af menneskets fysiske […]