Byrum og stiforbindelse Tornhøj /2018

Byrum og Stiforbindelse Tornhøj Projektet er et kickstart-projekt i forbindelse med udviklingen af Tornhøj i Aalborg Øst. Projektet opgraderer den nedslidte Astrupsti til en ny strækning med grønne byrum og aktiviteter på hver side af vejbroen. Gangtunnelen tegnet af Tegnestuen Vandkunsten formidler en ny rumlig sammenhæng, der forbinder stien på begge sider af Astrupstien. Sted […]

Ballerup Boulevard / 2018

Ballerup Boulevard Omdannelsen af Ballerup Boulevard er en del af et større strategisk byplanlægningsprojekt i Skovlunde, og et åbningstræk for en bæredygtig byudvikling på tværs af boulevarden. Fra at være en gennemskærende trafikbarriere i området, er trafikken neddroslet, og boulevarden har fået ny identitet som et signifikant, grønt bystrøg i menneskelig skala. Sted Ballerup, Danmark […]

CBS Campusplan / 2011

CBS Campusplan Campusområdet tilhørende Copenhagen Business School fremstår som et åbent græsklædt areal med lunde af rødeg, der formidler skalaen til de store omkringliggende bygningsvolumener. En 8 meter bred promenade forbinder metropladsen ved Nordre Fasanvej med Handelshøjskolens forplads. Sted Frederiksberg, Danmark Samarbejdspartnere Lundgård & Tranberg Arkitekter, NIRAS Bygherre CBS, Copenhagen Business School Type 1. præmie […]