Ballerup Boulevard

Omdannelsen af Ballerup Boulevard er en del af et større strategisk byplanlægningsprojekt i Skovlunde, og et åbningstræk for en bæredygtig byudvikling på tværs af boulevarden. Fra at være en gennemskærende trafikbarriere i området, er trafikken neddroslet, og boulevarden har fået ny identitet som et signifikant, grønt bystrøg i menneskelig skala.

Sted

Ballerup, Danmark

Samarbejdspartnere

NIRAS

Bygherre

Ballerup Kommune og Forsyningen Ballerup

Type

Infrastruktur

Rolle

Totalrådgiver

Status

Udført 2018

Revitaliseringen af området og ideen bag beplantningsstrategien er at sy de to byområder på hver side af boulevarden sammen og ændre vejens status fra at være firesporet til et tosporet grønt parkstrøg med flere muligheder for at krydse på tværs. Samtidig styrkes forholdet mellem den nærliggende stationsplads og bycentrene, der nu er bundet sammen via passagerne over boulevarden. Ved at ændre antallet af vejbaner og øge den samlede grønne identitet er Ballerup Boulevard ikke længere en barriere mellem to byområder, men et inviterende urbant grønt område med træer, stauder og prydgræsser, meget benyttet af både hundeluftere og andre fodgængere, der promenerer her med hverdagsagtige gøremål, samt cyklister. Langs fortove og cykelstier skaber stormvandshåndteringssystemer og grusbelagte zoner med træer og plantebede en markant grøn atmosfære med attraktive opholdssteder.

Ballerup Boulevard er i dag en miljømæssig og menneskelig værdiskabelse, der kobler skybrudssikring og infrastruktur med byrum med en stærk grøn identitet og sammenhængskraft på tværs. På lang sigt vil den store mængde træer tilføre Ballerup Boulevard en betydelig karakter af et frodigt grønt område, og matche skala og størrelsesforhold for den by, der med tiden vokser op langs boulevarden.

Fotograf: Torben Eskerod
Præmieringer: Ballerup Kommunes Bygningspræmiering 2018, Landezine Award Special Mention, Infrastructure category 2020

Relaterede projekter