Tietgen Kollegiet

Tietgen Kollegiets cirkulære gårdrum består af et forsænket græsareal omkranset af en 2 meter bred træplint, som er gårdens eneste møbel. Høje, opstammede sølvpiletræer forbinder det åbne gårdrum med himlen. Arealet mellem facaden og plinten består af in situ støbt inddelt i felter, der harmonerer med bygningens radiære facademodul.

Sted

København, Danmark

Samarbejdspartnere

Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Niras rådgivende ingeniør

Bygherre

Fonden Tietgen Kollegiet

Type

1. præmie i projektkonkurrence 2002

Rolle

Underrådgiver

Status

Udført 2006

I fugerne mellem de støbte betonfliser er der plantet timian, trædebregner og vedbend. Store klaser af blåregn hænger ud over altanerne og skaber frodighed. På altanerne danner kraftige bambusstammer støtte for en mangfoldighed af klatrende og blomstrende planter.

Det overordnede landskabelige motiv for arealerne omkring kollegiebygningen er at trække grønningen helt frem til bykanalen. Græsset er flettet i baner sammen med in-situ støbte betonplader i et mønster, der tilgodeser bevægelsen på tværs af pladsen. Tætplantede unge birketræer skyder op og danner læ og rum for cykelparkeringen. Græsbanke og plateauer i træ giver mulighed for ophold og kontakt til vandet ved kanalerne.

Fotograf: Marianne Levinsen Landskab, Jens Lindhe og Thomas Hansen
Præmieringer: 2006 Københavns Kommunes præmiering af samlet rådgiverteam

Relaterede projekter