Kemitorvet på DTU​

Projektet bygger på en forståelse og grundlæggende respekt for DTU´s akademiske identitet og arkitektoniske arv: De differentierede byrums hierarkier og deres netværk, enkle velartikulerede ortogonale rumligheder og den monumentale landskabskarakter.​

Sted

Lyngby, Danmark

Samarbejdspartnere

Kunstnergruppen AVPD og Øllgaard Rådgivende Ingeniør A/S

Bygherre

DTU

Type

1. præmie i projektkonkurrence

Rolle

Totalrådgiver

Status

Under projektering

Kemitorvet udvikles så pladsen fremstår som et rumligt identitetsfuldt, nutidigt og bæredygtigt torv, der med bevidsthed om ”det oprindelige” peger ind i fremtiden. De nuværende planer vedr. ombygning af bygning 208 og den væsentlige ændring i mobiliteten på DTU, med Origopladsen som nyt centralt trafikalt hængsel, vil gøre Kemitorvet til et sted hvor endnu flere færdes hverdag. Brugerne i de store nyopførte, superspecialiserede forskningsbygninger skal kunne finde læfyldte og solrige opholdspladser på torvet i forbindelse med pauser, færden, mødeaktiviteter og særlige begivenheder.

Forbindelserne fra hhv. Origo, Anker Engelunds Vej og Søltofts Plads skal gribes så flowet til og hen over pladsen bliver naturlige og integreret i Torvets grundorganisering. Kemitorvet skal kunne samle mange mennesker og aktiviteter og der skal være rum til at det sociale samvær fremmes og store tanker næres.

På den nordlige del af torvet – der hvor der er mest sol, etableres et hævet vandbassin i sort granit. Bassinet skaber en rektangulær ramme omkring et mere intimt møde- og opholdssted, møbleret med løse borde og stole. Som et nyt og særligt element på Eventpladsen foreslår vi en cirkulær fleksibel struktur som både har funktion af æstetisk rumdannende element og projektionsflade for forelæsninger, filmvisninger eksperimentelle udstillinger og internationale live streaming events.

Relaterede projekter