The Whale

På den nordligste spids, I det åbne ocean, med stejle bjerge mod vest og fjordlandskab mod øst, ligger Andenes placeret. Man oplever byens beliggenhed i det store verdenshav og på samme tid beskyttet af en mere lokal landskabelig skala, i kraft af det pittoreske Arkipelago der ”opløser” Andøyas kant mod havet.

Sted

Andenes, Norge

Samarbejdspartnere

Total rådgiver Dorte Mandrup, JAC Studios, Thornton Tomasetti, Nils Øien, Anders Kold og AT Plan & Arkitektur

Bygherre

The Whale og Andenes Kommune

Type

1. præmie i konkurrence 2019

Rolle

Landskabsarkitekt

Status

Under udførelse

Horisonten er linjen som fastholder rummet, og linjen som solen i lange perioder ikke krydser- de mørke nætter med nordlys og midnatssolen fra maj til juli er særlige lysfænomener som man rejser hertil for at opleve. Havet er synligt fra alle steder, en grænseløs flade som konstant skifter karakter fra voldsom storm til stille refleksion. Under havets overflade ved vi at et helt andet og endnu mægtigere landskab breder sig ud. Et landskab formet af forskydninger i jordens skorpe med bjergkæder, stejle raviner og dybhavsgrave. Nogle få sømil udenfor Andenes ligger det store undersøiske krater, som en destination på hvalernes årlige rejse, tusindvis af kilometer fra det varme Caribiske hav til de føderige kolde vande. Andenes er et af de få steder i Norden, hvor der gives mulighed for at besøgende kan møde en hval. Det mægtige dyr som mennesket i årtusinde har betragtet med undren, ærefrygt og fascination. ​

Visualisering: MIR

Landskabet omkring Hvalcenteret er en vigtig del af den samlede oplevelse der knytter sig til besøget i bygningen. Landskabet, de naturlige klipper og havet er rammen om det som foregår inde i hvalcenteret. Udenfor er spor og pejlemærker, forbindelse mellem det nære og det fjerne, oplevelser af naturens tidslige aspekt, foranderlighed, tidevandets skiften, midnatssol og nordlys. Alt sammen elementer der skaber Andenes´ unikke identitet.

I den landskabelige bearbejdning indgår et varsomt tilrettelagt netværk af stier, platforme, udsigtspunkter og hvilepladser i en diskret iscenesættelse, der fremhæver stedets særlige karakteristik. Lyse horisontale betonflader skyder sig ind mellem klippestenenes rå formationer og etablerer en serie af udkigsposter og platforme til ophold. Udvalgte steder med særlige positioner omkring hvalcenteret og på Ravnholmen indbyder de besøgende til oplevelser på egen hånd. Et tidevandsbassin ved foden af Ravnholm, udsigtsposter på kanten: nord, syd og vest, en samlingsplads i læ med bålsted, en platform på toppen og et vadested med trædesten. Et tilgængeligt stiforløb i kobler stederne sammen. Broen til Ravnholmen foreslås etableres som en let stålkonstruktion der leder naturligt og tilgængeligt til den sydlige del af Ravnholmen, nær tidevandsbassinnet og med tilslutning til stiens forløb videre rund.

Relaterede projekter